30 jan. 2014

Det rimligaste/det orimligaste? ~ "When the slave becomes the master" ~ om SCUM

Inleder med några av de hundratals »djupa sanningar« om kvinnor skrivna av Stora Män, dessa mellan 384 f.Kr - 1912 e.Kr.:

En kvinna är som en steril man; honan är i själva verket hona på grund av ett slags oförmåga, d.v.s hon saknar förmågan att koka ihop sperma ur näringens slutprodukt på grund av kylan i sin natur. ”Honan” är i detta avseende en ”stympad hane”.
Aristoteles 384-322 f.Kr.

”Vad gäller den individuella naturen är kvinnan dålig och ofullgången ty den aktiva kraften i den manliga säden strävar efter skapandet av en perfekt likhet i det maskulina könet, medan skapandet av kvinnan kommer ur en defekt i den aktiva kraften eller från någon materiell indisposition. Eller från någon yttre påverkan, som den sydliga vinden, när den är fuktig.”
Thomas av Aquino 1225-1274

”Gud har skapat en man och gett honom ett brett bröst, inte breda höfter, för att mannen på det stället skall kunna rymma vishet. Men den plats där orenligheten går ut är liten. Detta är omvänt hos kvinnan. Därför har hon mycket orenlighet och föga vishet.”
Martin Luther 1482-1546

”Det ena av dem måste vara aktivt och starkt, det andra passivt och svagt; det ena måste vilja och kunna, men i fråga om det andra är det tillfyllest, att det gör ringa motstånd. Av denna grundtanke framgår, att kvinnan särskilt är skapad för att behaga mannen.  (…) Därför bör man vid kvinnors uppfostran helt och hållet ta hänsyn till männen. Att behaga dessa, att vara dem nyttiga, att göra sig älskade och aktade av dem, att uppfostra dem som små, att vårda dem som stora, att råda dem, trösta dem, att förljuva deras liv, se där, vad som är kvinnornas plikter under alla tider, och vad man bör meddela dem från deras barndom!”
Jean-Jacques Rousseau, 1762

”Naturen skapade kvinnorna till våra slavar. De är vår egendom, vi är inte deras. De tillhör oss, som trädet med sina frukter är trädgårdsmästarens egendom. Vilken enfaldig idé att kräva jämlikhet för kvinnor. Kvinnor är inget annat än barnproducerande maskiner.”
Napoleon Bonaparte, 1769-1821

”Kvinnor är inte av naturen intelligenta. Om en kvinna lyckas, mot alla odds, bli intelligent beror det på att det är något fel med hennes könsorgan.”
Friedrich Nietzsche, 1888

Kvinnan såsom liten och dum och därför elak, såsom mannens bihang och påhäng skall kväsas till såsom barbaren eller tjuven. Hon är endast behövlig såsom vår äggstock och livmoder, allra bäst dock som slida!”
August Strindberg. 1849-1912

Följer med ett annat citat, ur förordet skrivet av Sara Stridsberg till denna version av manifestet:

"Historien är en hjärntvätt. SCUM är en avprogrammering. Valerie kan sina Manstänkare, hon kan sin Manshistoria. Valerie skojar med dem alla."

SCUM-manifestet 


Livet i det här samhället är – i bästa fall – skittråkigt, och ingen aspekt av det är överhuvudtaget relevant för kvinnor. För civiliserade, ansvarstagande, spänningssökande kvinnor återstår bara att störta regeringen, eliminera det ekonomiska systemet, införa total automatisering, och förstöra det manliga könet.

Valerie Solanas beskrivs i förordet som en smart, spirituell, rolig, fri och helt galen kvinna. Det framgår ganska tydligt även när man läser hennes manifest. Vissa hävdar att hennes verk är satiriskt, att det ska läsas metaforiskt. Valerie själv hävdar motsatsen. I hennes värld är SCUM ett sätt att vara på. Som kvinna kan man vara antingen SCUM eller en Daddy's Girl. Antingen är man en kvinna böjd av män, en kvinna som faktiskt är som en man (i hennes egna ord: ”Daddy’s Girls […] som inte känner till något annat sätt att ”leva” och som har reducerat sitt förstånd, sina tankar och sin synförmåga till mäns nivå, som på grund av sin brist på känsla, fantasi och förstånd bara är värda något i ett manligt "samhälle", som kan få en plats i solen - eller snarare, en plats i slemmet - bara som tröstare, ego-peppare, avspännare och avelsdjur”) eller så är man en fri kvinno-kvinna, en arrogant, cool kvinna - man är SCUM. Kvinnokampen rör inte män, den är mellan dessa två kvinno-kategorier. Männen är mindre viktiga, och ska helst utplånas. Hennes manifest behandlar flera punkter där hon anser att männen skadat tillvaron. Bland annat följande:

Krig
Trevligheter, artighet och "värdighet"
Pengar, äktenskap och prostitution; arbete och förhindrande av ett automatiserat samhälle
Faderskap och mentalsjukdom (rädsla, feghet, blyghet, ödmjukhet, osäkerhet, passivitet)
(Förklaring: Modern älskar sina barn även om hon ibland blir arg; ilska blåser hastigt bort och den utesluter inte kärlek och grundläggande respekt. Då Daddy är känslomässigt störd älskar han inte sina barn; han uppskattar dem – om de är ”duktiga”, vilket betyder att de är trevliga, ”respektfulla”, lydiga, tysta, undergivna och inte tenderar att hemfalla åt opassande humördemonstrationer, vilka är väldigt upprörande för Daddy’s lättstörda manliga nervsystem.) 
Funktionalism
Filosofi, religion och moral baserad på sex
Fördomar (ras, etnicitet, religion, etc)
Konkurrens, prestige, status, formell utbildning, okunnighet och sociala och ekonomiska klasser
Förhindrandet av konversation
"Stor konst" och "Kultur"
(Förklaring: Då mannens ”konstnärliga” strävan inte är att kommunicera (eftersom han inte har någonting på insidan har han ingenting att säga) utan att kamouflera sin primitivism flyr han till symbolism och obegriplighet (djupa grejer). […] ”Stor konst” bevisar att män är överlägsna kvinnor, att män är kvinnor, detta genom att nästan allt det som rubricerats som ”Stor konst” – vilket antifeministerna ständigt påminner oss om – skapades av män. Vi vet att ”Stor konst” är stor eftersom manliga auktoriteter har sagt oss det, och vi kan inte hävda något annat, eftersom endast de med utsökt sensibilitet, vida överlägsen vår egen, kan uppfatta och uppskatta storheten i ”Stor konst”. Och beviset på deras överlägsna sensibilitet är att de uppskattar den sentimentala smörja de uppskattar.)
Sexualitet
Leda
Sekretess, censur, förtryck av kunskap och idéer, avslöjanden
Hat och våld
Sjukdomar och död

Det är många punkter hon tar upp, men ganska lite på varje punkt. Därför är detta ett kort manifest. Valerie sålde det på gatan, för en dollar eller så. Eller en kopp kaffe, eller en cigg. Hon sålde även sig själv på gatan. Hon var full av paradoxer. Varför pratar jag så mycket om författaren? För att man inte kan prata om en persons manifest utan att prata om personen. ”Läs mitt manifest”, sade hon. ”Det berättar vem jag är.” Med hennes paradoxala person kom ett paradoxalt manifest, där hon, efter ovanstående punkter, redogör för hur SCUM ska bekämpa dagens ”samhälle” (hint: med våld). Samtidigt står det:

En kvinna vet instinktivt att det enda som är fel är att skada andra och att meningen med livet är kärlek.

Den här boken är orimlig. Den är vansinnig. Den vänder ut och in på hela världen som om det vore en självklarhet. Den säger inte bara 'fuck you, patriarkatet', den säger 'världen är inte menad att vara såhär, allt du någonsin trott om människor och livet är falskt'. Den försvarar sig inte mot män, den ondgör sig inte mot sexism, den vänder sig inte mot män överhuvudtaget. Den säger något så extremt ovanligt som att män är överflödiga. I vårt samhälle skapat av män är detta närmast otänkbart.

Men är Valerie en viktig person inom feminismen?

När Mary Harron gjorde research för sin film, ”I shot Andy Warhol”, pratade hon med många av 1960-talets mest inflytelserika feminister. I princip ingen av dessa hade träffat Valerie. Vissa av dem avfärdade henne helt. Andra sa att SCUM var en milstolpe i det feministiska projektet. Flera sade att hon varit viktig eftersom hennes raseri och kompromisslöshet hade gjort att ”normal” ilska över patriarkatet framstod som mer rimlig. Alla var de överens om att Valerie aldrig var del av någon feministisk grupp. Valerie var alltid ensam.

En sak vet jag i alla fall. Nästa gång jag bevittnar sexism, då kommer jag tänka på henne. Nästa gång jag bevittnar manlig hegemoni, då kommer jag tänka på SCUM. Jag kommer tänka på SCUM, och trycket kommer lätta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar