7 apr. 2011

"Skulle blott det nödvändiga existera, så existerade ingenting."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar